Requisitos Técnicos
Baldintza Teknikoak

El navegador es gratuito y se puede descargar del web de Microsoft.

Nabigatzailea dohainik da eta Microsoft web gunetik jaitsi ahal izango da.

Descarga de Adobe Reader X 10.1.3 (51,42 MB) Descargar

Solución a Problemas de Explorer / Explorer aurkitutako arazoei irtenbidea.

Solución a Problemas de Windows 10 EDGE / Windows 10 EDGE aurkitutako arazoei irtenbidea.

CONVOCATORIA 2019 EMPRESAS / 2019KO DEIALDIA ENPRESAK

Información / Informazioa

AYUDA/LAGUNTZA: Manual Memoria Acc. Estratégicas/ Ekintza Estrategikoen Memoria Eskuliburua
AYUDA/LAGUNTZA: Manual de usuario de Asistencias/ Asistentzien laguntza eskuliburua
Criterios de gestión de teleformación /Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak
Identificación de Usuario / Erabiltzailearen Identifikazioa
Usuario / Erabiltzailea :
Password / Pasahitza:
Idioma / Hizkuntza :

© 2022Hobetuz - Convocatoria 2019 Empresas/2019ko Deialdia Enpresak- v. 0.0