Requisitos Técnicos
Baldintza Teknikoak

El navegador es gratuito y se puede descargar del web de Microsoft.

Nabigatzailea dohainik da eta Microsoft web gunetik jaitsi ahal izango da.

Descarga de Adobe Reader X 10.1.3 (51,42 MB) Descargar

Solución a Problemas de Explorer / Explorer aurkitutako arazoei irtenbidea.

Solución a Problemas de Windows 10 EDGE / Windows 10 EDGE aurkitutako arazoei irtenbidea.

NORTON

CONVOCATORIA 2017 OFERTA / 2017KO DEIALDIA ESKAINTZA

Información / Informazioa


Manual solicitud Personas Trabajadoras/Langileen eskaerarako laguntza eskuliburua
Manual Reformulación /Berriz formulatzeko eskuliburua

Criterios de gestión de teleformación /Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak
Identificación de Usuario / Erabiltzailearen Identifikazioa
Usuario / Erabiltzailea :
Password / Pasahitza:
Idioma / Hizkuntza :

© 2017Hobetuz - Convocatoria 2017 Oferta/2017ko Deialdia Eskaintza- v. 0.0