Requisitos Técnicos
Baldintza Teknikoak

El navegador es gratuito y se puede descargar del web de Microsoft.

Nabigatzailea dohainik da eta Microsoft web gunetik jaitsi ahal izango da.

Descarga de Adobe Reader X 10.1.3 (51,42 MB) Descargar

Solución a Problemas de Explorer / Explorer aurkitutako arazoei irtenbidea.

Solución a Problemas de Windows 10 EDGE / Windows 10 EDGE aurkitutako arazoei irtenbidea.

NORTON

CONVOCATORIA 2017 OFERTA / 2017KO DEIALDIA ESKAINTZA

Información / Informazioa

AYUDA/LAGUNTZA: Manual Memoria Trabajadores/ Langileen Memoria Eskuliburua
AYUDA/LAGUNTZA: Manual de usuario de asistencias Personas Trabajadoras/ Langileen Asistentzien laguntza eskuliburua
Criterios de gestión de teleformación /Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak
Identificación de Usuario / Erabiltzailearen Identifikazioa
Usuario / Erabiltzailea :
Password / Pasahitza:
Idioma / Hizkuntza :

© 2021Hobetuz - Convocatoria 2017 Oferta/2017ko Deialdia Eskaintza- v. 0.0