IKASTARO MOTA
LURRALDE HISTORIKOA
UDALERRIA
FAMILIA PROFESIONALA
IKASTAROAREN IZENA - ESPEZIALITATEA
ENTITATEA - PRESTAKUNTZA ZENTROA
PRESTAKUNTZA MODALITATEA
EDOZEIN BERTARATZE BIDEZKOA TELEPRESTAKUNTZA MISTOA
PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIEI LOTUTAKO IKASTAROAK
FAMILIA           
ARLOA             
MAILA               
ZIURTAGIRIA